Anna Wiklund var den sista av Grejsans gamla kullor. Hon började som fäbodkulla i Grejsan 1948, då åt Lasses. År 1951 startade hon eget. När hon gick bort 2002 fortsatte döttrarna Inger och Annelie tillsammans med sina familjer fäbodbruket efter Anna.

Annas döttrar bedriver än i dag (2021) fäbodbruket i mindre skala. Dock ingen nämnvärd turistverksamhet utan mest i kultur och kunskapsbevarande syfte.

Inger kan nås på tfn. 070-655 59 78

Mail: inger.wifo@gmail.com